Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informacedle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Praskolesy, okres Beroun

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: obec Praskolesy, 267 54 Obec Praskolesy
 • Základní účel zřízení: školní vzdělávání
 • Hlavní činnost: vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní družina

Ředitel:
Mgr. Jan Musílek

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Praskolesy, okres Beroun, 267 54 Praskolesy 104

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Praskolesy, okres Beroun, 267 54 Praskolesy 104

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek (září - červen)
7:30 - 15:00 hod

4.4 Telefonní čísla

 • pevná linka: +420 311 510 674
 • mobilní telefon: +420 606 650 655

4.5 Adresa internetové stránky

www.zs-praskolesy.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Praskolesy, okres Beroun, 267 54 Praskolesy 104
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

5. Bankovní spojení

 • škola: 181814205/0300
 • rodiče: 286506524/0300
 • FKSP: 181814272/0300

6. IČ

71000500

7. DIČ

CZ71000500 (škola není plátcem DPH)

8. Dokumenty

Hlavní dokumenty
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - osobně, během úředních hodin, v místě sídla organizace: Základní škola Praskolesy, okres Beroun, 267 54 Praskolesy 104
 • Písemné podání poštou - na adresu sídla organizace: Základní škola Praskolesy, okres Beroun, 267 54 Praskolesy 104
 • Elektronické podání:

10. Příjem podání a podnětů

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou Základní škole Praskolesy, okres Beroun poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Základní škole Praskolesy, okres Beroun poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy.