O škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRASKOLESY, OKRES BEROUN

Základní škola Praskolesy, okres Beroun vykonává činnost základní školy a školní družiny.

Školství v Praskolesích má velice starou tradici. Již podle toho, že v roce 1384 byl při kapli sv. Prokopa v Praskolesích ustanoven vlastní duchovní, mohla také škola vzít počátek v oné době. Zápisy v nejstarší matrice zdejšího farního archivu (původní shořel za vpádu Švédů, nepochybně v roce 1639) dokazují, že škola v Praskolesích fungovala určitě v roce 1664, od kteréž doby jest zajištěna také posloupnost učitelů při zdejší škole a prvním známým učitelem této školy byl v roce 1664 Jiří Koza Millivský.

Budova současné školy byla postavena v roce 1822.

Škola v minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byla vyměněna okna, zateplena budova, vyměněna elektroinstalace. Celá škola je vybavena novým moderním nábytkem a technikou, každý žák má ve své školní lavici k dispozici osobní notebook. Tím se škola zařadila mezi nejlépe vybavené v ČR. 

Základní škola v Praskolesích se nachází v jednopatrové budově. V sousedství školy je pěkná je nově vybudováno víceúčelové dětské hřiště. V těsné blízkosti školy je také venkovní sportovní hřiště a tělocvična. Obec s přibližně 870 obyvateli zaručuje dětem i rodičům příjemné „domácí“ prostředí. Naší školu – základní i mateřskou, navštěvují nejen děti a žáci „místní“, ale dojíždí k nám i děti a žáci z okolních obcí.

Vedle běžných aktivit je pro všechny žáky základní školy připravena také široká nabídka zájmových kroužků i nejrůznějších jednorázových zážitkových aktivit. Mezi nejoblíbenější zájmové kroužky patří zejména florbal, kroužek dovedných rukou, pohybový kroužek, pěvecký kroužek a kroužek hry na flétnu.

Součásti základní školy:

  • Základní škola:                     4 třídy pro 1. – 5. ročník, kapacita 80 žáků
  • Školní družina:                     2 oddělení, kapacita 56 žáků

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

motto školy: „ŠKOLA MALÉHO STROMU

  • Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
  • Základní školu navštěvuje v tomto školním roce (2020/2021) celkem 44 žáků.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Výchovně vzdělávací práci ve dvou odděleních zajišťují tři vychovatelky.
  • Školní družinu navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024) celkem ... žáků.