Zájmové kroužky

Bude aktualizováno po zahájení školního roku

 

Florbal

Pravidelný termín zájmového kroužků:

  • florbal I - pátek od 13:30 do 14:30 hodin, žáci 1. - 3. ročníku
  • florbal II - pátek od 12:30 do 13:30 hodin, žáci 4. a 5. ročníku
  • Vedoucí kroužku: Jan Musílek

Kroužek je určený pro žáky 1. - 5. ročníku.. Cílem programu je nejen hra samotná, ale také radost z pohybu, ze hry, ale i učení se pravidlům a čestnému jednání při hře.


 

Kroužek - Dovedné ruce, vyšívání I. - žáci 4. a 5. ročníku

  • Pravidelný termín zájmového kroužku: úterý od 13:30 do 14:30 hodin
  • Vedoucí kroužku: Monika Ernestová, od 16.1.2023 Tereza Ošmerová

 

 

Kroužek - Dovedné ruce, vyšívání II. - žáci 1., 2. a 3. ročníku

  • Pravidelný termín zájmového kroužku: středa od 13:30 do 14:30 hodin
  • Vedoucí kroužku: Monika Ernestová, od 16.1.2023 Tereza Ošmerová

 

Kroužek - sportovní - Pohybové hry

  • Pravidelný termín zájmového kroužku: každé liché pondělí od 14:15 do 16:15 hodin
  • Vedoucí kroužku: Petra Tomková