Aktuální informace: 30. ledna 2022

  • Posted on: 30 January 2022
  • By: admin

V I. třídě byl u jednoho žáka potvrzeno PCR test onemocnění covid-19. Kromě tří žáků (informace sms zprávou) jde celá třída do karantény do úterý 1. února 2022 včetně. Ve středu můžou přijít do školy, nebudou-li vykazovat žádné příznaky onemocnění covid-19.

Ve III. třídě byl ve čtvrtek večer zákonným zástupcem nahlášen pozitivní nález AG testem, kontrolní PCR test proběhne v neděli 30. ledna. Celá třída chodí do školy ve zvlášním režimu: po celo dobu musí mít nasazené respirátory, během jídla dodržuje 1,5 m odstup, nezpívají, necvičí, používají záchody určené nápisem IZOLACE, na oběd jsou samostatně, nanavštěvují jiné třídy ani se zbytečně nezdržují ve společných prostorách. Bude-li PCR test negativní - tento režim končí a třída se vrací k běžnému normálu. Bude-li pozitivní - bude zahájena karanténa, která končí v úterý 1. února včetně.

Od 31. ledna 2022 jsou vyhlášeny zásadní změny:

1) Výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

2) Osobám dle bodu 1), které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

3) Týká se žáků i zaměstnanců.