GDPR

Pověřenec:

Ing. Miroslava Paťavová, tel.: 311 545 327, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz

zástupce

Miroslava Kaprálová, tel.: 311 545 327, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz