Aktuální informace k 31. lednu 2022

  • Posted on: 31 January 2022
  • By: admin

Vážení rodiče,

po dnešní konzultaci s OHS Beroun upřesňujeme pravidla postupu při pozitivním AG testu ve třídě a následném RT-PCR testu:

- Při dodržení nasazené roušky (respirátoru) před i během pondělního AG testování odchází pozitivní žák do izolace, rodiče jsou ihned informováni, žák dostává potvrzení o pozitivním výsledku a odchází ze školy.

- Třída se vyvětrá a vydezinfikuje

- Žáci se vrací zpět do třídy a pokračuje normální výuka bez omezení (bez roušek, bez karantény, bez RT-PCR testu) i v případě, že RT-PCR test potvrdil pozitivní nález na Covid-19.

Zjistí-li se pozitivní AG test jiný den v týdnu (doma i ve škole), z důvodů např. zvýšené teploty nebo jiných příznaků, platí jiná pravidla:

- třída má do výsledku RT-PCR testu tzv. ochranný režim (roušky po celý pobyt ve škole, bez TV a HV, izolace třídy od ostatních žáků o přestávkách i během oběda)

- v případě potvrzení  pozitivního nálezu RT-PCR testem jdou žáci, kteří přišli do kontaktu až dva dny zpětně do pětidenní karantény, počítá se ode dne posledního kontaktu s tímto žákem (pokud nemá dítě během karantény žádné příznaky, nemusí na RT-PCR test)

Mgr. Jan Musílek